Nice Bir Dağda Çay-ı Aklı İle Berbad Olalım

Kazancı Bedih