Gazel:Sabret Gönül Eyyamı Sefa

Kazancı Bedih ile Oğlu