Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

UN Women Türkiye Programlar Yöneticisi Zehra Ünaldı GLYK 'ında sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetti. 2030 yılını genç liderle birlikte hayal etti. (Eğer kaynaklara, haklara ve hizmetlere erişim cinsiyetler arasında eşit olursa o zaman toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedebiliriz. Eğer biz bir toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak istiyorsak öncelikle kalıplaşmış düşüncelerden ve söylemlerden kurtulmamız gerekir.) Biyolojik cinsiyet evrenseldir ama toplumsal cinsiyet toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterir. Biyolojik cinsiyet değişmez ama toplumsal cinsiyet dinamiktir ve zaman içerisinde değişir. 2030 yılında "eşitlik çok güzel" demek umuduyla!

Sonraki

Otomatik Oynatma