Okuyan Kızlar, Aydınlık Yarınlar: Genç Liderler Yaz Kampı’nda Bir Gün, 2019 | Aydın Doğan Vakfı

Kısaca Aydın Doğan Vakfı Temelleri 1996 yılında atılan Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluş amacı, tarafsız ve doğru bilginin ulaşılabilir olması, toplumun sorunlarını özgür ve adil bir biçimde çözümleyebilmesi, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için yatırımlar yapılması ve buna yönelik çalışmaları desteklemektir. Kamu yararı gözetilerek yapılan Vakıf faaliyetleri eğitim, kültür, kamu sağlığı, bilimsel araştırma, spor ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırılmıştır. Aydın Doğan Vakfı çatısı altında toplanan Doğan Grubu şirketlerinin gerçekleştirdiği bütün sosyal ve kültürel faaliyetler ise Vakfa en önemli katkıyı sağlamaktadır. Eğitim, Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluşundan bugüne kadar misyon edindiği, öncelikli destek alanlarından biri olmuştur. Eğitime yapılan destek ve teşvikler ile ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine yapılan katkı bu misyonun en önemli göstergesi olmuştur. Bunun yanı sıra, Aydın Doğan Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla özellikle genç kadınların güçlenmesi için eğitim ve eğitimden işgücüne geçiş odaklı çalışmalar da gerçekleştirmektedir. Medya ve iletişim çalışmaları, Aydın Doğan Vakfı’nın önemsediği ve destek verdiği bir diğer alan konumundadır. Medya alanında yürütülen çalışmalarla yakından ilgilenen Vakıf, bu alanda kültürel ve sosyal ilerlemenin hızlanması için her türlü desteği sağlamaktadır. Aydın Doğan Vakfı, bir yandan eğitim ve medya alanlarına destek verirken, diğer yandan ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenlemekte hem de bu tür girişimlere desteğini sürdürmektedir. Ayrıca; ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve özellikle medya/iletişim alanlarında gerçekleştirilen araştırmaların yayımlanmasını sağlayarak çalışmaların devamı için teşvik etmektedir. Aydın Doğan Vakfı, toplumsal refaha ulaşmak ve sorunların çözümü için düzenlediği konferans ve seminerlerin yanı sıra artık gelenekselleşmiş olan pek çok yarışma düzenlemekte ve alanında başarıya ulaşmış kişileri ödüllendirmektedir. Bu bağlamda roman, sosyal ve beşeri bilimler, görsel sanatlar gibi alanlarda yeni ufuklar açmış, alanının en iyilerine verilen Aydın Doğan Ödülleri; hayatın en güzel ifade edilebilme biçimlerinden biri olan karikatür üzerine Uluslararası Karikatür Yarışması ve medya/iletişim alanında genç kuşağı teşvik etmek amacıyla başlatılan Genç İletişimciler Yarışması, Vakfın bu yöndeki kararlı çabalarının ve verdiği desteğin artık geleneksel hale gelmiş etkinlikleridir. Aydın Doğan Vakfı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda çağdaş ve evrensel uygarlığın önemli bir üyesi olması ve en doğru biçimde temsil edilmesi için eğitimden sağlığa, medyadan spora kadar gerekli olan her alanda var gücüyle katkı sağlamaya devam etmektedir.

Sonraki

Otomatik Oynatma