Tarihin En Psikopat Seri Katilleri

Suç Araştırma bir girdap oldu. Herkesi içine çekiyor. Bugün işleyeceğimiz konu; kana susamış, en psikopat seri katiller..